Ministry of Hajj
Ministry of Hajj
Latest Hajj Information
Ministry of Hajj

Ouganda

 

Uganda
***
Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia
7 Kololo Hill Dr.
P.O.Box 7274, Kampala
Tel: 41983/41984/42028
Tlx: 973/09SS

Si vous avez terminé Hajj s'il vous plaît prendre un moment pour remplir notre sondage.